Menu
Home Page

A public consultation on a series of proposals for changes to services and support provided by Newport City Council is now underway.

A public consultation on a series of proposals for changes to services and support provided by Newport City Council is now underway - http://newport.gov.uk/en/Council-Democracy/About-the-council/Budget-consultation-2020-2021.aspx

 

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau ar gyfres o gynigion am newidiadau i wasanaethau a chymorth a gynigir gan Gyngor Dinas Casnewydd - http://newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/About-the-council/Budget-consultation-2020-2021.aspx

Top